Fordonssäten, design och tillverkning
Mer än 35 års teknisk spetskompetens
 
 

Företagets bakgrund

Rescroft ® grundades 1976, i en liten verkstad i Redditch, av den nuvarande verkställande direktören Alan Restall och hans far Eric Restall. Från början har företaget designat och producerat kvalitativa säten för fordon och koncentrerat sig på att tillverka en komplett produkt, ända från rörbockningen till sätesklädseln.

År 1993 lanserade företaget Storbritanniens första kommersiellt funktionella serie minibussäten i kategorin M2, "Defender". Sätena är utrustade med knä- och diagonalbälten och uppfyller kriterierna den gällande EU-lagstiftningen om bilbältesförankringar.

Det huvudsakliga behovet av att säkerställa kompatibel sätesutrustning har involverat Rescrofts® ingenjörer genom många sätesinstallationer, vilka år 2001 resulterade i företagets eget Embus-golvsystem. Designat av Rescroft® och monterat av utbildade påbyggare, är systemet certifierat för överensstämmelse av båda parter.

Genom kontinuerlig forskning och utveckling har Rescroft® ett brett sortiment av kvalitetsprodukter, som levereras till Europa och även till länder utanför Europa, som medvetna om behovet av att uppnå hög standard då det gällerpassagerarnas säkerhet i passagerarfordon.

Företaget har en god ekonomi och sysselsätter omkring 100 anställda i två fabriker i Redditch. Ledningen är stolt över företagets framgångar under åren, och i synnerhet över det stöd som företaget åtnjuter från sina anställda och leverantörerna.


 
 
 
 
 
 
RESCROFT STORBRITANNIEN
Rescroft® är ett aktiebolag registrerat i England och Wales. Organisationsnummer: 2900615
Registrerad adress: 20 Oxleasow Road, East Moons Moat, REDDITCH, Worcestershire, B98 0RE, Storbritannien.
Moms nr. GB 641 050582. Telefonnummer: +44 (0) 1527 521300 | Faxnummer: +44 (0) 1527 521301.
E-post adress: sales@rescroft.com - Hemsida: www.rescroft.com / .co.uk

RESCROFT SVERIGE
Rescroft Ltd. Sverige - Industrivägen 3 - SE – 473 31 Henån, Sverige. Telefonnummer: 0046 70 669 11 99
E-post adress: info@rescroft.se - Hemsida: www.rescroft.se

© Copyright 1976 - 2014 - Rescroft Ltd.
Alla rättigheter förbehållna.


Web services: Pagelex.co.uk
Marketing services: Bexmon.co.uk
Host: BexHost.com