Fordonssäten, design och tillverkning
Mer än 35 års teknisk spetskompetens

 
 

Testrigg för bältesankring

 
Klicka på bilden för att förstora den
 
Beskrivning

Rescroft har utfört sin egen, interna, provning sedan 1999.
Anläggningen är fullständigt kalibrerad och ackrediterad för provning av bilbältesförankringar i fordon enligt kraven i ECE-föreskriften 14.05 och gemenskapens direktiv 76/115/EEG (såsom senast ändradav 96/38/EG).
Dess syfte är att snabba upp produktforskningen och utvecklingen samt att förbättra säkerheten och kvaliteten på Rescrofts produkter.
Gemensamma kommersiella satsningar kan genomföras enligt Rescrofts eget avgörande.

Egenskaper

• Godkänd av Storbritanniens myndighet för typgodkännande
  (VCA) för bevittnade tester
• Årlig extern kalibrering

• Sex rammar med individuell styrning, för
  laster upp till 30 kN
• Datoriserad datainsamling
• Tid vs last grafisk utdata
• Samtidig knä-/diagonal provning av upp till
  5 platser per rad
• Proportionella styrventiler
• Möjliggör slumpmässig produktprovningAnmärkningar

1.Rescroft Ltd är inte en certifierande eller rådgivande organisation, och erbjuder inte sådan tjänst till något annat företag. Företaget tillhandahåller inte produktcertifiering eller godkännanden.

2. Rescroft Ltd ansvarar inte för skador på icke-Rescroft-produkter, komponenter eller system som lagras eller provas vid anläggningen. Företaget kommer inte att acceptera några följdskador i samband med lagring och provning av icke-Rescroft-produkter, komponenter eller system. Rescroft Ltd tar inget ansvar avseende den pågående produktionens överensstämmelse eller tillförlitligheten hos icke-Rescroft-produkter, komponenter eller system som provats vid anläggningen.
     
RESCROFT STORBRITANNIEN
Rescroft® är ett aktiebolag registrerat i England och Wales. Organisationsnummer: 2900615
Registrerad adress: 20 Oxleasow Road, East Moons Moat, REDDITCH, Worcestershire, B98 0RE, Storbritannien.
Moms nr. GB 641 050582. Telefonnummer: +44 (0) 1527 521300 | Faxnummer: +44 (0) 1527 521301.
E-post adress: sales@rescroft.com - Hemsida: www.rescroft.com / .co.uk

RESCROFT SVERIGE
Rescroft Ltd. Sverige - Industrivägen 3 - SE – 473 31 Henån, Sverige. Telefonnummer: 0046 70 669 11 99
E-post adress: info@rescroft.se - Hemsida: www.rescroft.se

© Copyright 1976 - 2014 - Rescroft Ltd.
Alla rättigheter förbehållna.


Web services: Pagelex.co.uk
Marketing services: Bexmon.co.uk
Host: BexHost.com